Bufdir Kurs


Log in using your account on:

Is this your first time here?

Du kan henvende deg til Bufdir dersom du har spørsmål.

Er du ansatt i Bufetat? 


Er du ikke ansatt i Bufetat? 

  • Ta kontakt på kurs@bufdir.no eller ring 466 15603


Våre åpningstider:

Mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 15.45.
Mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 15.00 (i perioden 15. mai til og med 14. september).

Cookies must be enabled in your browser